AMT636-66ChevyNovaProStreet-box

AMT 1966 Chevy Nova Pro Street 1:25 Scale Model Kit